Ceník

 

DROBNÉ SPOTŘEBIČE

Základní hodinová sazba: 537 Kč. Minimální částka za opravu: 537 Kč. Záloha na opravu ( malé spotřebiče ): 537 Kč. V případě, když bude technikem zjištěno, že je spotřebič neopravitelný nebo náklady na opravu převyšují cenu nového spotřebiče a zákazník si nepřeje dokončení opravy, tak tato částka pokrývá náklady servisu na:

 

  • rozebrání spotřebiče
  • zjištění závady
  • opětovné smontování přístroje
  • vypsání Montážního listu, nebo protokolu o likvidaci spotřebiče
  • ekologickou likvidaci

V případě nevyzvednutí spotřebiče v daném termínu bude po třiceti dnech od dokončení opravy zákazník písemně vyzván k vyzvednutí spotřebiče a zároveň mu bude účtováno skladné v částce deset korun za každý den. V případě nevyzvednutí zakázky do šesti měsíců od dokončení opravy bude spotřebič komisně prodán nebo sešrotován.

 

Uvedené ceny jsou bez DPH a platné DPH od 1.1.2022 pro tuto službu je 21%.

 


VELKÉ SPOTŘEBIČE

Ceník práce: Základní hodinová sazba u volně stojících spotřebičů činní 537 Kč, u vestavných spotřebičů 661 Kč + jednorázový příplatek 150 Kč za demontáž a montáž vestavného spotřebiče z linky - za jeden spotřebič a na první nájezd se počítá vždy celá hodina a dále se řídí ceníkem praci. Viz Ceník Candy Servis Milan Wlazlo (Zjištění závady u zákazníka se počítá 537,- Kč + doprava + DPH).

U opravy typu "Expres oprava" - jde o opravu do 4 hod. od nahlášení na žádost zákazníka. Je jednotná cena 2 000 Kč bez DPH po Ostravě. Mimo Ostravu do 50Km je účtováno 3 500 Kč bez DPH. U opravy "Expres oprava" se už neúčtuje cestovné.

Záloha na opravu: Bez dopravy / s dopravou: 650,- Kč / 1100,- Kč
V případě, když bude technikem zjištěno, že je spotřebič neopravitelný nebo náklady na opravu převyšují cenu nového spotřebiče a zákazník si nepřeje dokončení opravy, tak tato částka pokrývá náklady servisu na:

 

  • rozebrání spotřebiče
  • zjištění závady
  • ekologickou likvidaci
  • vypsání Montážního listu nebo protokolu o likvidaci spotřebiče

Cestovní náklady: Cena zahrnuje náklady na provoz vozidla pro jednu cestu tam a zpět, včetně ztrátového času.

Typ vozidla

Ostrava

do 25km

do 50km

do 100 km

Nad 100km

osobní vůz
 450 Kč
450 Kč
600 Kč
1125Kč
8,50 Kč / km + 600,-Kč ztrátový čas

 

 

V případě nevyzvednutí spotřebiče v daném termínu bude po třiceti dnech od dokončení opravy zákazník písemně vyzván k vyzvednutí spotřebiče a zároveň mu bude účtováno skladné v částce 15 Kč / den.V případě nevyzvednutí zakázky do šesti měsíců od dokončení opravy bude spotřebič komisně prodán nebo sešrotován.

 

Uvedené ceny jsou bez DPH a platné DPH od 1.1.2022 pro tuto službu je 21%

Copyright © 1995 - 2024